IF U DONT KNOW WHO I AM PLEASE DONT JUDGE ME
NOBODY IS PERFECT & I AM NOBODY
::: aku bukan PUTERI dari KAYANGAN tapi aku PUTERI dari bumi KENYALANG :::
(◕‿◕✿)

Saturday, June 12, 2010

:: SELAMAT PAGI ::___________________________________________________

Wahai Saudaraku!
Awalilah pagi harimu dengan mengumpulkan pahala

sebanyak-banyaknya yang mungkin,
sungguh sangat banyak keberkahan yang Allah subhanahu wata'ala turunkan di pagi hari,
janganlah engkau enggan untuk

menyingkirkan selimut yang menghangati tubuhmu,
tinggalkan kenikmatan tidur sesaat
di pagi hari itu walaupun udara sangat terasa dingin.
Janganlah memanjakan hawa nafsu dengan kemalasan untuk beranjak dari tempat tidur,
karena akan ada banyak kerugian tatkala keberkahan di pagi hari itu engkau
biarkan lewat begitu saja berlalu.

___________________________________________________________

Berikut ini adalah kiat-kiat dan tahapan untuk meraih keberkahan di
pagi hari:
Pertama:
Raihlah keberkahan dengan berusaha bangun tidur sebelum adzan
Shubuh dikumandang-kan, lalu raihlah keberkahan bangun tidurmu dengan
dengan memunajatkan do'a bangun tidur, artinya, "Segala puji bagi Allah
yang telah membangunkan kami kembali setelah Dia menidurkan kami dan
hanya kepada-Nya tempat kami kembali." (lihat teksnya dalam buku tuntunan
do'a dan wirid).
Ke dua: Sebelum memasuki kamar mandi raihlah keberkahan tatkala engkau
meletakkan pakaianmu seraya mengucapkan, "Bismillah", dan jangan lupa
berdo'a ketika mau masuk ke kamar mandi dengan ucapan, "Bismillah, Ya
Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari godaan syetan laki-laki
dan syetan perempuan" (lihat teksnya dalam buku tuntunan do'a dan
wirid), dan juga jangan lupa untuk mendahulukan kaki kiri kita tatkala
memasuki kamar mandi agar ada keberkahan yang bisa kita kumpulkan.

Lalu sucikanlah dirimu dengan meraih keberkahan wudhu`, agar wudhu`
yang engkau lakukan itu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu
wata?ala maka sesuaikanlah dengan sunnah Rasulullah shallallahu ?alaihi
wasallam, dan ingatlah bahwa wudhu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah
shallallahu ?alaihi wasallam akan meleburkan dosa-dosamu dan menghapuskan
kesalahan-kesalahanmu serta akan mengangkat derajatmu disisi-Nya.

Dan dahulukanlah kaki kananmu tatkala engkau keluar dari kamar mandi
seraya berdo'a, "Ghufroonaka (Aku minta ampunan-Mu wahai Rabb-ku)", itu
akan menambahkan keberkahan bagimu.

Tatkala engkau sudah berada di luar kamar mandi hendaklah berdo'a
selesai wudhu, "Aku bersaksi (berikrar) bahwa tiada Tuhan yang haq kecuali
Allah, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, Aku bersaksi (berikrar)
bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya" (lihat teksnya dalam
buku tuntunan do'a dan wirid)

Laksanakanlah olehmu shalat sunat wudhu 2 raka'at, Allah subhanahu
wata?ala memberkahi hamba-Nya dengan balasan surga, ingatlah sebuah hadits
yang menjelaskan tentang keutamaan Bilal radhiyallahu ?anhu (muadzdzin
Rasulullah shallallahu ?alaihi wasallam) dia masuk surga karena
senantiasa shalat sunat wudhu` 2 raka'at setiap kali selesai berwudhu`.
Ke tiga: Jawablah olehmu panggilan adzan yang dikumandang oleh
muadzdzin dari rumah Allah, dan sempurnakanlah keberkahan men-jawab panggilan
adzan tersebut dengan membaca sholawat Nabi shallallahu ?alaihi wasallam
dan seuntaian do'a setelah adzan berkumandang, artinya, "Ya Allah,
Tuhan Pemilik panggilan adzan yang sempurna ini dan shalat (wajib) yang
akan didirikan, berikanlah Al-Wasilah (derajat di dalam surga) dan
fadhilah kepada Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati
maqam yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguh Engkau tidak
mengingkari janji." (lihat teksnya dalam buku tuntunan do'a dan wirid).

Bermunajatlah engkau kepada Sang Penciptamu yang senantiasa mengabulkan
do'a para hamba-Nya, berdo'alah kepada-Nya dengan do'a apa saja yang
engkau inginkan, karena do'a antara adzan dan iqomah dikabulkan dan
diijabahkan oleh-Nya, sebagaimana ucapan Rasulullah shallallahu ?alaihi
wasallam, ?Do'a antara adzan dan iqomah tidak ditolak.?
Ke empat: Lanjutkanlah dengan melaksanakan shalat sunat sebelum Shubuh
sebanyak dua raka'at dan sebaiknya engkau lakukan di rumah-mu, karena
Rasulullah shallallahu ?alaihi wasallam telah menganjurkan agar ummatnya
menghidupkan rumah mereka dengan shalat-shalat sunat, tilawatil qur`an,
dzikir-dzikir, dan amal ibadah sunat lainnya.

Renungkanlah olehmu tentang keberkahan, kehebatan dan keutamaan yang
Allah subhanahu wata?ala sediakan bagi siapa saja yang mengerjakan shalat
sunat dua raka'at sebelum Shubuh, tentang hal ini Rasulullah
shallallahu ?alaihi wasallam telah bersabda, "Dua raka'at shalat sunat fajar
(shalat sunat sebelum shalat Shubuh) lebih baik daripada dunia dan
seisinya)" (al-Hadits).
Ke lima: Lalu langkahkanlah kakimu ke luar rumah untuk menuju rumah
Allah, dan berdo'alah kepada-Nya tatkala engkau keluar dari rumahmu dengan
ucapan, "Bismillahi tawakkaltu 'alallahi laa haula walaa quwwata illa
billah" (Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah, tiada
daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah), dan do'a-doa
lainnya (lihat teksnya dalam buku tuntunan do'a dan wirid).

Dan tatkala engkau akan memasuki masjid jangan lupa mendahulukan kakimu
yang kanan karena engkau akan memasuki rumah Allah, tempat yang suci
lagi diagungkan, muliakanlah rumah-Nya dengan do'a, "Bismillah
washsholaatu wassalaamu 'alaa Rasulillahi, Allahum-maftahlii abwaaba rahmatika"
(Dengan menyebut nama Allah, semoga sholawat dan salam tercurah kepada
Rasulullah, Ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu).? (lihat
teksnya dalam buku tuntunan do'a dan wirid).

Muliakanlah rumah Allah yang engkau masuki dengan melaksanakan shalat
sunat tahiyyatul masjid dua raka'at, niscaya keberkahan pasti Allah
subhanahu wata?ala limpahkan kepadamu.
Ke enam: Tunaikanlah shalat Shubuh dengan khusyu' agar engkau
dimuliakan dan digolongkan dalam barisan orang-orang yang beruntung,
renungkanlah firman Allah subhanahu wata?ala berikut ini, artinya, "Sungguh
beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam
shalatnya" (QS. Al-Mu?minun: 1-2)

Dan ingatlah bahwa tujuan utamamu berada di rumah Allah di pagi hari
itu hanyalah untuk mengejar dan memburu keberkahan dan kehebatan shalat
Shubuh berjama'ah, oleh karena itu renungkanlah dengan sebaik-baiknya
tentang keagungan, kehebatan dan keutamaan sholat subuh berjama'ah di
masjid, renungkanlah apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah shallallahu
?alaihi wasallam tentang hal itu, diantaranya:

Rasulullah shallallahu ?alaihi wasallam bersabda, ?Tidak ada shalat
yang paling berat bagi orang-orang munafik selain shalat Shubuh dan Isya?,
seandainya mereka mengetahui kebaikan didalam jamaah kedua shalat
tersebut, pasti mereka akan mendatangi-nya walaupun dengan merangkak.?
(Muttafaqun 'Alaih)

Dalam hadits lain Rasulullah shallallahu ?alaihi wasallam bersabda,
"Barangsiapa yang menghadiri shalat Isya? berjama'ah maka seolah-olah dia
shalat setengah malam dan barangsiapa yang menghadiri shalat Shubuh
berjama'ah maka seolah-olah dia shalat semalam suntuk.? (HR. Muslim)

Dalam hadits lain beliau bersabda, ?Barangsiapa shalat Shubuh
berjama'ah maka dia berada dalam jaminan Allah (maksudnya: Dia melindungi,
memperhatikan dan menjaga hamba tersebut).? (HR. Ibnu Majah dan Thabrani)

Dalam hadits lain beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah kagum terhadap
orang-orang yang shalat berjama'ah" (HR.Ahmad).
Ke tujuh: Selesai menunaikan shalat Shubuh berjama'ah, jangan
sia-siakan keberkahan selanjutnya yaitu dzikir setiap selesai shalat fardhu.
(lihat teks dzikir selesai shalat fardhu dalam buku tuntunan do'a dan
wirid).

Setelah mengerjakan wirid selesai shalat fardhu, jangan terburu-buru
untuk meninggalkan masjid, raihlah beribu-ribu keberkahan lainnya yang
telah Allah subhanahu wata?ala sediakan bagi siapa yang mau memburu,
keberkahan itu adalah ?dzikir pagi hari? karena Rasulullah shallallahu
?alaihi wasallam berpesan melalui sabdanya, "Sungguh aku duduk bersama kaum
berdzikir kepada Allah setelah shalat Shubuh hingga terbit matahari
lebih aku senangi dari memerdekakan 4 orang keturunan (Nabi) Isma'il, dan
Sungguh aku duduk bersama kaum berdzikir kepada Allah setelah shalat
?Ashar hingga terbenam matahari lebih aku senangi dari memerdekakan 4
orang keturunan (Nabi) Isma'il" (HR. Abu Daud)

Dalam hadits lain Rasulullah shallallahu ?alaihi wasallam bersabda,
"Barangsiapa yang menunaikan shalat Shubuh berjama'ah, lalu dia berzikir
kepada Allah hingga terbit matahari lalu dia shalat dua raka'at, maka
dia mendapatkan pahala seperti pahala haji atau pahala umroh dengan
sempurna, sempurna dan sempurna" (HR. At-Tirmizi dan dishahihkan oleh Syekh
Al-Albani).

Tentang teks dzikir pagi dan dzikir sore lihat dalam buku tuntunan do'a
dan wirid. (Abu Abdillah Dzahabi)

Netter Al-Sofwa yang dimuliakan Allah Ta'ala, Menyampaikan Kebenaran
adalah kewajiban setiap Muslim. Kesempatan kita saat ini untuk berdakwah
adalah dengan menyampaikan Artikel ini kepada saudara-saudara kita yang
belum mengetahuinya.
Semoga Allah Ta'ala Membalas 'Amal Ibadah Kita.

Amiin
MySpace                                                          

No comments: